Sunday, May 9th, 2021

Dữ liệu hóa đơn điện tử gửi đến Cơ quan Thuế bằng những cách nào?

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay. Bên cạnh những vấn đề về quy định triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, kế toán cũng đặc biệt quan tâm đến những nội dung bên lề như danh sách các nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng; lưu hóa đơn điện tử đầu vào và đầu ra thế nào cho hợp lý… Và đặc biệt, một vấn đề mặc dù không được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng lại là vấn đề vô cùng quan trọng trong sử dụng hóa đơn điện tử đó chính là cách chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Vậy, có bao nhiêu phương thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC hiện nay, có 2 phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT, cụ thể:

Thứ nhất, phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 68/2019) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:

-Thứ nhất là Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không.

– Thứ hai là Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

– Thứ ba là Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

– Thứ tư đối với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

hóa đơn điện tử

Thứ hai, phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc các trường hợp nêu trên thì người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

Với 02 cách thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế này thì doanh nghiệp có thể đối chiếu để xem doanh nghiệp mình thuộc trường hợp nào và có thể dùng cách thức chuyển dữ liệu nào để gửi dữ liệu đến cơ quan thuế. Có thể thấy, các cách thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế là nội dung vô cùng quan trọng, do vậy, việc tìm hiểu về vấn đề này là vô cùng cần thiết, là nền tảng để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp được tốt nhất. 

Đối tượng nào cần chịu thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng và thủ tục mua hóa đơn

Các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử được xem là vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây bởi thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, do vậy, các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai, đảm bảo các điều kiện để có thể sử dụng được hóa đơn điện tử trong đó có việc nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử. Cách thức để chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế cũng là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải nắm được để đảm bảo có thể nắm rõ rất bản chất của hóa đơn điện tử.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định về cách thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế dành cho các đối tượng doanh nghiệp hiện nay. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích, bổ sung kiến thức còn thiếu về hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *