Author: admin

Dữ liệu hóa đơn điện tử gửi đến Cơ quan Thuế bằng những cách nào?

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay. Bên cạnh những vấn đề về quy định triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, kế toán cũng đặc biệt quan tâm đến những nội dung bên lề như danh sách các nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng; lưu hóa đơn điện tử đầu vào và đầu ra thế nào cho hợp lý… Và đặc biệt, một vấn đề mặc dù không được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng lại là vấn đề vô cùng quan trọng trong sử dụng hóa đơn điện tử đó chính là cách chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Vậy, có bao nhiêu phương thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC hiện nay, có 2 phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT, cụ thể:

Thứ nhất, phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 68/2019) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:

-Thứ nhất là Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không.

– Thứ hai là Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

– Thứ ba là Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

– Thứ tư đối với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

hóa đơn điện tử

Thứ hai, phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc các trường hợp nêu trên thì người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

Với 02 cách thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế này thì doanh nghiệp có thể đối chiếu để xem doanh nghiệp mình thuộc trường hợp nào và có thể dùng cách thức chuyển dữ liệu nào để gửi dữ liệu đến cơ quan thuế. Có thể thấy, các cách thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế là nội dung vô cùng quan trọng, do vậy, việc tìm hiểu về vấn đề này là vô cùng cần thiết, là nền tảng để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp được tốt nhất. 

Đối tượng nào cần chịu thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng và thủ tục mua hóa đơn

Các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử được xem là vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây bởi thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, do vậy, các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai, đảm bảo các điều kiện để có thể sử dụng được hóa đơn điện tử trong đó có việc nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử. Cách thức để chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế cũng là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải nắm được để đảm bảo có thể nắm rõ rất bản chất của hóa đơn điện tử.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định về cách thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế dành cho các đối tượng doanh nghiệp hiện nay. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích, bổ sung kiến thức còn thiếu về hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm vững.

Đối tượng nào cần chịu thuế thu nhập cá nhân?

Công việc của mỗi kế toán bên cạnh việc lập và xử lý các hóa đơn, chứng từ kế toán còn phải kê khai thuế giá trị gia tăng mỗi quý, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân,… Người lao động khi làm việc tại các doanh nghiệp sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức quy định nhất định. Vậy mức lương bao nhiêu thì cần đóng loại thuế này là câu hỏi mà nhiều kế toán đang vướng mắc. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để có thêm thông tin về thuế thu nhập cá nhân.

 

Trước tiên chúng ta cần hiểu, thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

 

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập chịu thuế là tất cả các khoản thu nhập hợp pháp của cá nhân. Cách quy định như vậy đồng nghĩa với việc xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là tất cả các khoản thu nhập tính từ đồng thu nhập đầu tiên từ: kinh doanh; tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản; trúng thưởng; bản quyền; nhượng quyền thương mại; thừa kế; nhận quà tặng.

Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

thuế thu nhập cá nhân

 

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện: Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Trường hợp không đáp ứng được 02 điều kiện cư trú trên thì được coi là cá nhân không cư trú.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Số thuế phải nộp =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất
Trong đó thu nhập tính thuế được chia thành 2 nhóm

– Thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế theo quy định trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ gia cảnh và giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

– Thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế được xác định theo phương pháp xác định thu nhập chịu thuế đối với từng thu nhập cụ thể. Công thức tính: Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  –  Các khoản giảm trừ

Đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh thì:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh (Trong đó Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.)

Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Trong đó:

– Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng và thủ tục mua hóa đơn

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

– Các trường hợp được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo gồm: Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người giá không nơi nương tựa và Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.
 

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng và thủ tục mua hóa đơn

Hóa đơn bán hàng là một loại hóa đơn dành cho doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo phương pháp trực tiếp do chi cục Thuế cung cấp. Hóa đơn bán hàng có giá trị hợp pháp đối với những đơn vị kinh doanh ở khu vực tư nhân, cửa hàng. Một số doanh nghiệp đang tìm hiểu về dịch vụ hóa đơn điện tử thì cũng nên dành sự quan tâm đối với hóa đơn bán hàng xem mình có thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn này không. Chi tiết về thủ tục mua hóa đơn bán hàng tại chi cục Thuế cùng đối tượng được sử dụng sẽ được đề cập thông qua bài viết này.

Đối với những doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì phải sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp mà không được sử dụng hóa đơn GTGT.

Các đối tượng được mua hóa đơn của Cơ quan thuế

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án;

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu;

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

– DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

hóa đơn bán hàng

Thủ tục, hồ sơ mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế

1. Hồ sơ mua hóa đơn lần đầu gồm có:

– Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu số 3.3 (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);

– Bản cam kết theo mẫu CK01/AC (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39);

– Giấy phép kinh doanh được sao y bản chính;

– Giấy ủy quyền của giám đốc và chứng minh nhân dân của người đi mua (Thông tin của người được ủy quyền và thông tin người trong đơn phải khớp nhau);

– Dấu mộc vuông.

Lưu ý: Khi mua hóa đơn doanh nghiệp phải đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn. Do đó, trước khi đi mua hóa đơn, kế toán cần chuẩn bị con dấu mộc vuông của DN để đóng vào hóa đơn.

Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong lần đầu không quá một quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Nơi nộp hồ sơ mua hóa đơn là tại Phòng Ấn chỉ của Chi cục thuế quản lý trực tiếp.

Đối với những hóa đơn bán hàng mà DN mua tại cơ quan thuế thì đã được cơ quan thuế thông báo phát hành nên DN không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, có thể sử dụng được ngay.

2. Hồ sơ mua hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi

– Đơn đề nghị mua hóa đơn;

– Giấy ủy quyền của giám đốc;

– Chứng minh thư của người đi mua;

– Sổ mua hóa đơn. Khi mua lần đầu DN đã được phát kèm theo 1 quyển sổ để theo dõi.

– Quyển mua hóa đơn mà doanh nghiệp đã mua lần trước liền kề;

– Dấu mộc vuông. 

Đối với trường hợp DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế hoặc có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải bổ sung thêm Bảng kê hóa đơn hết giá trị sử dụng mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư 39.

Kế toán cần nắm rõ về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Khi đã sử dụng hóa đơn bán hàng mua của Chi cục Thuế thì doanh nghiệp sẽ phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng.

Tham khảo thêm:

Các tiện ích bạn không nên bỏ qua khi tìm hiểu airblade 2020

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

 

Các tiện ích bạn không nên bỏ qua khi tìm hiểu airblade 2020

Xe airblade không còn là cái tên xa lạ gì với khách hàng trên thị trường xe máy Việt hiện nay.

Airblade có gì nổi bật, có thực sự nên mua dòng xe này hay không? Giá bán sản phẩm airblade trên thị trường bao nhiêu? Tất cả thông tin liên quan sẽ được đề cập đến trong bài chia sẻ dưới đây kuongngan.com

Các tiện ích nổi bật đánh giá trên dòng xe airblade 2020

So với các thế hệ đàn anh đi trước trong dòng xe airblade, phiên bản 2020 mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhờ những tiện ích đáng kể đến như:

Cốp xe to hơn: Dung tích cốp được mở rộng lớn hơn 0,9 lít  so với phiên bản cũ nâng cấp thành 22,7 lít. Ngoài ra, thiết kế còn có sự tích hợp đèn soi cốp là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, mang đến cho người dùng thêm tiện ích.

Chìa khóa thông minh hơn: Sử dụng khóa thông minh, hệ thống này có thêm chức năng cảnh báo trộm và xác định vị trí xe thông minh giúp dễ dàng tìm được xe tại những bãi gửi xe đông đúc. Đây cũng là điểm cộng tuyệt vời khi bàn về phần Smart Key của Air Blade 2020 cũng có sự đổi mới đáng kể so với bản 2019.

Trang bị tẩu sạc trong cốp xe: Thật ngạc nhiên, khi các nhà nghiên cứu đã trang bị thêm tẩu sạc nhỏ gọn trong Air Blade phiên bản 150cc. Với tính năng này, người dùng còn có thể sạc các thiết bị điện tử cỡ nhỏ như smartphone một cách dễ dàng nhờ vào một cổng sạc được đặt trong hộc đựng đồ. Bạn sẽ không phải bất an khi thiết bị hết pin trong suốt hành trình di chuyển bằng air blade phiên bản cao cấp.

Không còn công tắc đèn: Hướng đến thiết kế cách tân, hiện đại, đơn giản hóa loại bỏ đi những vật cản thừa, không cần thiết góp phần đem lại vẻ đẹp sang trọng cho mẫu xe đang là điều mà các nhà thiết kế honda airblade hướng đến. Chính vì lẽ đó, công tắc đèn trên Air Blade thế hệ mới đã bị loại bỏ. Mỗi khi nổ máy, đèn pha sẽ tự bật sáng, thiết kế này tựa như mẫu honda SH nhập đang được nhiều người dùng bàn tán, gây tranh cãi hiện nay.

Xem thêm: Air Blade Kuongngan

Báo giá bán xe honda airblade 2020

Bên cạnh việc quan tâm về mẫu thiết kế, kiểu dáng, chất lượng, động cơ vận hành,…., giá bán xe vẫn luôn là mối quan tâm chung của mọi khách hàng khi có nhu cầu mua airblade hiện nay.

Giá bán Air Blade phiên bản 125cc: Honda Air Blade 125 mới được cung cấp ra cao hơn so với giá của phiên bản cũ. Theo đó, xe sẽ có giá đề xuất là 41,19 và 42,39 triệu cho bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Trong khi đó giá cũ đang dao động từ 37,99 đến 41,79 triệu

Giá bán Air Blade phiên bản 150cc: Đối với 2 phiên bản Air Blade 150 ABS mới, giá bán đề xuất lần lượt là 55,19 và 56,39 triệu.

Từ những chia sẻ liên quan đến dòng xe airblade đang làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian gần đây. Mong rằng, sau khi tham khảo bài viết, bạn đọc có thêm được cho mình nhiều thông tin hữu ích liên quan đến mẫu xe airblade. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Honda Kuongngan

Địa chỉ: 50A Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0853 569 999

Có thể bạn quan tâm: 

>>> Những mẫu đồng hồ Casio thể thao dây da nào được phái mạnh săn lùng?

>>> Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

Những mẫu đồng hồ Casio thể thao dây da nào được phái mạnh săn lùng?

Những mẫu đồng hồ Casio thể thao dây da nào được phái mạnh săn lùng?

Ngoài kiểu dây da và kim loại quen thuộc, đồng hồ Casio thể thao còn mang đến cho phái mạnh thiết kế bằng dây da tinh tế, cổ điển mà vẫn toát lên vẻ nam tính. Không những thế, vẫn đảm bảo độ bền bỉ, chống nước và nhiều tính năng hấp dẫn. Vậy cùng ngắm nhìn 4 mẫu đồng hồ dây da đang khiến các chàng trai mê mẩn nhé!

1. Đồng hồ Casio GST-S130L-1A

Đồng hồ Casio GST-S130L-1A

Đồng hồ Casio thể thao GST-S130L-1A với viền kim loại sáng bóng, sang trọng kết hợp cùng dây đeo da thô cổ điển đã khiến nhiều phái mạnh thích mê. Mặt đồng hồ thiết kế vạch giờ, kim chỉ lớn với màu trắng ngà nổi bật trên nền đen và được phủ dạ quang xem rõ trong bóng tối. Kèm theo đó là 3 mặt số điện tử giúp xem được đầy đủ thời gian, ngày tháng với lịch tự động đến năm 2099 và hiển thị các chức năng hấp dẫn khác.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, đồng hồ điện tử thể thao GST-S130L-1A còn có bền bỉ, cứng cáp, chống va đập và chống nước vượt trội nhờ có cấu trúc bảo vệ lớp. Đặc biệt, sở hữu công nghệ hiện đại Tough Solar chạy bằng năng lượng ánh sáng cùng các tính năng chuyển kim, đèn LED đôi, giờ thế giới, bấm giờ, đặt báo thức, đếm ngược,… cực tiện ích.

2. Đồng hồ Casio PRG-600YL-5

Đồng hồ Casio PRG-600YL-5

Với thiết kế mặt tròn lớn cùng kiểu dáng mạnh mẽ và khỏe khoắn cùng gam màu đen mix nâu cá tính, đồng hồ Casio thể thao PRG-600YL-5 là sự lựa chọn cho các hoạt động ngoài trời. Kết hợp cùng phần gờ bằng thép không gỉ màu vàng tinh tế cùng dây da màu nâu sẫm trông bụi bặm và cổ điển. Đặc biệt, các vạch giờ và chữ số Ả Rập ở vị trí 12, 3, 9 giờ lớn vừa tạo điểm nhấn bắt mắt, vừa giúp dễ đọc hơn.

Ngoài sở hữu độ bền cao, chống nước 100m thì đồng hồ nam thể thao PRG-600YL-5 còn mang đến nhiều tính năng hấp dẫn như đèn LED đôi cực sáng, giờ thế giới, lịch tự động, bấm giờ 1/100 giây, đếm ngược thời gian, la bàn số xác định phương hướng, đo độ cao và nhiệt độ,… Không những thế, còn sử dụng pin hấp thụ năng lượng mặt trời Tough Solar giúp kéo dài thời gian hoạt động.

3. Đồng hồ Casio Edifice ERA-600GL-2AV

Đồng hồ Casio ERA-600GL-2AV

Đồng hồ Casio thể thao ERA-600GL-2AV gây ấn tượng với thiết kế nhiều mặt tròn tạo hiệu ứng đa chiều độc đáo. Đồng thời, sử dụng gam màu chủ đạo là xanh dương trẻ trung, sành điệu mix với dây da màu nâu cùng các chi tiết mạ ion màu vàng hồng sang trọng và thanh lịch. Mặt đồng hồ kết hợp 3 kim chỉ màu hồng với màn hình LCD giúp xem được đầy đủ ngày giờ với lịch tự động đến năm 2099 và đèn LED cực tím với độ chiếu sáng mạnh dễ dàng sử dụng trong điều kiện thiếu sáng.

Phần vỏ, gờ bằng thép không gỉ cùng dây đeo da và mặt kính khoáng giúp đồng hồ thể thao Casio ERA-600GL-2AV trở nên bền bỉ hơn với khả năng chống nước từ độ sâu đến 100m. Ngoài ra, có thể sử dụng đồng hồ để đo nhiệt độ từ -10 đến 60 độ C, xem giờ thế giới tại 48 thành phố, bấm giờ 1/100 giây, đếm ngược từ 1 đến 60 phút, 5 chế độ báo giờ hàng ngày và tính năng tự động dịch chuyển kim.

4. Đồng hồ Casio EFV-520L-7AV

Đồng hồ Casio EFV-520L-7AV

Đồng hồ Casio thể thao EFV-520L-7AV có kiểu dáng nhỏ gọn với phần viền màu bạc tinh tế và dây da màu đen cá tính. Mặt đồng hồ có họa tiết sọc dọc màu trắng trẻ trung và mới lạ với thiết kế các vạch giờ nổi mạ ion bắt mắt. Đồng hồ gồm 6 kim, 3 mặt số phụ và 1 mặt nhỏ góc 3 giờ giúp xem được cả ngày giờ. Bên ngoài còn được trang bị thêm 3 nút điều chỉnh giúp thực hiện các thao tác đơn giản và chính xác hơn.

Casio Edifice sử dụng chất liệu thép không gỉ cho phần vỏ, viền cùng dây đeo bằng da vừa tăng độ bền chắc, vừa chống nước hiệu quả. Đồng hồ thể thao chính hãng EFV-520L-7AV còn sở hữu tính năng bấm giờ 1/10 giây, ngắt giờ và đo thời gian trôi qua.

Nếu muốn thay đổi phong cách của mình thêm phần mới lạ thì lựa chọn ngay một mẫu đồng hồ Casio thể thao dây da trên nhé. Với kiểu dáng tinh tế, thanh lịch mà không kém phần năng động thì bạn có thể thoải mái phối đồ đề đi chơi hay đi làm đều phù hợp đấy!

Xem thêm:

https://suckhoetoanthu.com/loi-ich-cua-viec-su-dung-dich-vu-hoa-don-dien-tu/

https://suckhoetoanthu.com/casio-baby-g-dong-dong-ho-dien-tu-tre-em-cho-tuoi-teen-sieu-ben/

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

Dịch vụ hóa đơn điện tử là giải pháp thiết thực trong thời đại công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang dịch vụ hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch. Dưới đây là những tiện ích mà dịch vụ hóa đơn điện tử mang lại:

1. Tiết kiệm thời gian, chi phí 

 
Về thời gian: Không còn mất 7 ngày chờ đợi cơ quan Thuế cấp phép khi đăng ký mẫu hóa đơn nữa, với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ được tự thiết kế mẫu và phát hành. Các thủ tục đều được thực hiện qua website và email. Sau đó cơ quan Thuế sẽ xử lý và gửi kết quả cho doanh nghiệp ngay trong ngày thông qua email đã gửi. Như vậy, dịch vụ hóa đơn điện tử giúp phát hành hóa đơn nhanh hơn 7 lần so với hóa đơn giấy.

Về chi phí: Để in một quyển hóa đơn giấy thì trung bình phải trả từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng, vị chi khoảng 3 triệu đến 5 triệu đồng cho một lần in. Chưa kể các doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì số lượng cần in càng tăng lên, dẫn đến chi phí in ấn tăng lên tới cả chục triệu đồng cho mỗi lần in hóa đơn. Thêm vào đó, để gửi hóa đơn tới khách hàng, doanh nghiệp cần phải trả thêm phí chuyển phát nhanh. Số lượng hóa đơn càng lớn thì chi phí này cũng lớn theo.

Lợi ích của dịch vụ hóa đơn điện tử là không cần thiết phải in hóa đơn. Để gửi cho khách hàng, doanh nghiệp chỉ cần lập hóa đơn, ký điện tử, gửi hóa đơn tới cơ quan Thuế để được cấp mã xác thực sau đó gửi cho khách hàng của mình dưới dạng file điện tử. Vậy hóa đơn xác thực đã giúp giảm chi phí in ấn, vận chuyển hóa đơn của doanh nghiệp về 0.

hóa đơn điện tử

2. Tăng độ an toàn, tính chính xác và khả năng bảo mật. 

 
Tính chính xác: Khi lập hóa đơn giấy, kế toán phải làm tất cả nghiệp vụ bằng tay với giấy than. Bởi vậy, hóa đơn có thể bị sai sót là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng để lập hóa đơn điện tử, kế toán chỉ cần sử dụng phần mềm có kết nối với cơ quan Thuế. Trước khi được xác thực bởi tổng cục Thuế, kế toán có thể kiểm tra lại thông tin hóa đơn, thực hiện sửa hóa đơn trên phần mềm nếu có nhầm lẫn. Vì vậy, hóa đơn điện tử giúp tăng độ chính xác của thông tin hóa đơn cho doanh nghiệp.

Tính an toàn và bảo mật: Hiện nay, hóa đơn giấy giả, hóa đơn giấy hết hạn sử dụng đang tràn lan trên thị trường. Cơ quan Thuế đã tăng mức phạt đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trái phép từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Và có thể truy tố hình sự nếu như hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên khi hóa đơn điện tử được cơ quan Thuế cấp mã xác thực, nghĩa là hóa đơn đã có giá trị pháp lý; Lúc này, khách hàng muốn kiểm tra hóa đơn chỉ cần nhập mã hóa đơn vào website của Tổng cục thuế để tra cứu thông tin. Điều này sẽ ngăn chặn việc làm giả hay sử dụng hóa đơn quá hạn sử dụng.

3. Giảm các thủ tục hành chính. 

 
Việc quản lý hóa đơn giấy phải nhất thiết cẩn thận. Nếu để mất hóa đơn, doanh nghiệp sẽ phải giải trình chi tiết và hợp lý với cơ quan Thuế. Hàng tháng, kế toán sẽ phải thống kê về tình hình sử dụng hóa đơn như: Số hóa đơn đã sử dụng; Số hóa đơn bị hỏng do gạch xóa; Số hóa đơn chưa được sử dụng để cơ quan Thuế kiểm soát tình hình tài chính của công ty.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã xác thực sẽ không cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Bởi khi hóa đơn được xác thực thành công, thông tin hóa đơn của doanh nghiệp đã được lưu trữ và kiểm soát trên hệ thống của tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý được diễn ra thuận tiện hơn như: dễ dàng tìm và xử lý các hóa đơn, thuận tiện cho hạch toán, kê khai, nộp thuế qua mạng và đối soát dữ liệu…

4. Đa dạng các phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng

Cụ thể như:

+ Gửi hóa đơn cho khách hàng qua công cụ nhận hóa đơn tích hợp trên phần mềm hóa đơn điện tử.

+ Thông qua cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal). Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống.

+ Chuyển tệp dữ liệu chứa các thông tin hóa đơn qua email, tin nhắn SMS để khách hàng tra cứu.

+ Xuất tệp nén (file zip) để gửi cho khách hàng qua hình thức gửi email thông thường hoặc copy vào USB.

+ Vẫn có thể in hóa đơn ra giấy và gửi chuyển phát nhanh như phương thức truyền thống.

5. Sử dụng hóa đơn xác thực giúp tăng mực độ tin cậy của doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử có thể chứa các thông tin nhận diện của doanh nghiệp như: logo, hình ảnh… Bên cạnh đó, mã số xác thực được cấp bởi Tổng cục thuế sẽ giúp khách hàng dễ dàng tra cứu hóa đơn trên website để kiểm tra tính xác thực của hóa đơn.

Việc trao đổi hóa đơn điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng cũng đơn giản hơn rất nhiều. Thay vì phải chuyển phát nhanh giống như hóa đơn giấy, giờ đây hóa đơn có thể được thông báo qua Internet với nhiều phương thức tiện lợi và chuyên nghiệp hơn như email, SMS,…

Trên đây là 5 lợi ích của dịch vụ hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp. Đây là một cơ sở vững chắc để khẳng định: Hóa đơn điện tử sẽ trở thành một xu thế tất yếu trong các giao dịch kinh tế hiện tại và tương lai không xa.

https://suckhoetoanthu.com/

https://suckhoetoanthu.com/tin-tuc/

Casio Baby G  – Dòng đồng hồ điện tử trẻ em cho tuổi teen siêu bền

Casio Baby G  – Dòng đồng hồ điện tử trẻ em cho tuổi teen siêu bền

Mỗi lần các bậc phụ huynh đi lựa đồng hồ điện tử trẻ em cho bé lại phải chọn tới chọn lui mãi mới tìm được một chiếc ưng ý. Cũng bởi họ không biết mẫu nào vừa đẹp lại bền nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Tại bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu Baby G thuộc hãng đồng hồ Casio nổi tiếng. Baby G vừa đa dạng về mẫu mã lại vừa bền, rất thích hợp để mua tặng các em nhỏ tuổi học sinh.

1. Baby G có thật sự bền như lời quảng cáo?

Đồng hồ điện tử trẻ em Baby G của thương hiệu Casio luôn đặt tiêu chí đầu tiên là về thiết kế phải đa dạng, đa màu sắc, tiếp đó là độ bền. Độ bền ở đây đó chính là khả năng chống va đập, khả năng kháng nước mà đồng hồ mang lại. Thêm vào đó vật liệu làm nên vỏ, dây đeo và các chi tiết dù là nhựa, cao su, dây kim loại hay vải đều là những vật liệu chất lượng, đạt chuẩn.

Baby G là mẫu đồng hồ siêu bền

Tất cả những yếu tố ấy tạo ra một chiếc đồng hồ Baby G thật sự bền chứ không phải là lời đồn của những chiêu trò quảng cáo nữa. Vậy nên các bạn hãy yên tâm rinh ngay một chiếc đồng hồ Baby G của Casio về để tặng các em nhỏ nhà mình nhé!

2. Các mẫu Baby G siêu bền bán chạy của Casio

Các mẫu đồng hồ điện tử trẻ em Baby G siêu bền được bán rất nhiều tại hệ thống cửa hàng Casio chính hãng trên toàn quốc. Các bạn có thể chọn mua những mẫu đồng hồ theo sở thích của con mình trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online đều được. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ba mẫu đồng hồ Baby G bán chạy nhất.

  • Đồng hồ Baby G BG-6903-3

BG-6903-3 không chỉ bền mà còn rất cá tính

Mẫu đồng hồ trẻ em Casio này được thiết kế rất đẹp, màu sắc tươi sáng, màn hình phối hợp dải màu sắc như cầu vồng nhìn rất bắt mắt. Đồng hồ này có một vài chức năng đặc biệt: Có bộ nhớ vòng chạy 60, đồng hồ bấm đo 100 giờ, và đèn nền EL tự động, giờ

  • Đồng hồ Baby G BGA-200PD-4B

BGA-200PD-4B kiểu dáng độc đáo, siêu bền bỉ

Đây là một mẫu đồng hồ điện tử trẻ em có thiết kế mặt đồng hồ vuông tạo cảm giác liền mạch một khối với dây đeo trông rất lạ mắt. Đây là điểm thu hút ngoài việc có độ bền tốt khiến mẫu này bán chạy tại tất cả các hệ thống đồng hồ Casio chính hãng.

  • Đồng hồ Baby G BA-110FL-7A

 

BA-110FL-7A độc, lạ, đẹp xuất sắc, siêu bền

Mẫu đồng hồ trẻ em Casio này nổi bật bởi màu sắc sặc sỡ. Các họa tiết màu được điểm lên phần vỏ nhựa của mặt đồng hồ và dây đeo đồng hồ như những chấm vẩy sơn nhìn rất phong cách. Ngoài màu sắc đầy cá tính, đồng hồ còn có dạ quang sẽ làm chiếc đồng hồ phát sáng lúc trời tối.

Tất cả ba mẫu đồng hồ được kể trên đều là những mẫu đồng hồ điện tử trẻ em siêu bền với các tính năng chống va đập, kháng nước ở những độ sâu cho phép từ 100 đến 200 mét, các em nhỏ tuổi teen có thể tham gia rất nhiều các hoạt động thể dục, thể thao cùng những chiếc đồng hồ này.

Và cũng chính bởi cách thiết kế và chọn những chất liệu tốt để làm đồng hồ nên việc vệ sinh chúng cũng dễ dàng hơn. Khi vệ sinh dễ dàng chúng ta sẽ không còn ngại việc vệ sinh đồng hồ nữa. Điều này cũng giúp tuổi thọ của đồng hồ tăng cao khiến cho chiếc đồng hồ của bạn càng bền đẹp theo thời gian.

Vậy là qua bài viết trên các bạn đã hiểu hơn về dòng đồng hồ Baby G của hãng đồng hồ điện tử Casio rồi phải không? Sự bền bỉ của Baby G không phải chỉ là những lời quảng cáo suông nữa mà nó được kiểm chứng và phản hồi qua nhiều đối tượng người dùng khác nhau nên bạn có thể hoàn toàn tin dùng các dòng đồng hồ điện tử trẻ em của thương hiệu Casio nhé!

Xem thêm:

https://suckhoetoanthu.com/mua-mixer-chinh-hang-tai-ha-noi/

https://suckhoetoanthu.com/viet-tieng-viet-khong-dau-tren-hoa-don-co-duoc-khong/

Tiêu chí lựa chọn địa chỉ mua Mixer chính hãng tại Hà Nội

Địa chỉ mua thiết bị âm thanh trên thị trường có rất nhiều. Tuy nhiên, để tìm được nơi uy tín để mua lại không phải điều dễ dàng. Cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để biết tiêu chí lựa chọn địa chỉ mua Mixer chính hãng tại Hà Nội nhé!

Tiêu chí lựa chọn địa chỉ mua Mixer chính hãng tại Hà Nội

Cửa hàng chất lượng, uy tín sẽ mang tới những sản phẩm chính hãng, giá tốt, bảo hành hấp dẫn. Tuy nhiên, để tìm được địa chỉ uy tín lại không phải là điều dễ dàng. Để yên tâm hơn khi mua sản phẩm, bạn hãy tham khảo những tiêu chí sau đây:

Hoạt động lâu năm

Tuổi đời của cửa hàng bán thiết bị âm thanh thường gắn liền với uy tín, chất lượng. Các shop lâu đời có nhiều kinh nghiệm sẽ xử lý tốt các vấn đề về bảo hành sản phẩm. Vì vậy, bạn có thể đặt niềm tin lớn hơn vào những cửa hàng có danh tiếng trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị âm thanh.

Nhân viên chuyên nghiệp

Những cửa hàng uy tín, chất lượng sẽ có độ ngũ nhân viên được đào tạo bài bản về chuyên môn và kỹ năng. Các đơn vị này coi nhân viên là bộ mặt của cửa hàng, đưa sản phẩm đến gần hơn với người mua. Do đó, các nhân viên đòi hỏi đáp ứng sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm.

Bảo hành chu đáo

Thiết bị âm thanh của đơn vị uy tín sẽ có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thêm vào đó, các gói bảo hành từ nhà sản xuất cùng giấy tờ liên quan vô cùng rõ ràng. Do đó, người mua có thể hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm, được đổi trả khi phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Tiêu chí lựa chọn địa chỉ mua Mixer chính hãng tại Hà Nội

Xem Thêm >> Bảng Giá Bàn Mixer

Địa chỉ mua Mixer chính hãng tại Hà Nội uy tín

Tâm lý của người tiêu dùng thường rất hoang mang lo lắng khi lựa chọn địa chỉ mua mixer. Bởi các thiết bị âm thanh bán trên thị trường hiện nay trà trộn rất nhiều mặt hàng kém chất lượng. Điều này vô hình chung làm ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Do đó để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn thì bạn nên lựa chọn những địa chỉ uy tín để mua. 

Một trong những đơn vị nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh hiện nay là Vfun Audio. Đến với công ty, bạn có thể lựa chọn đa dạng các dòng sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Đơn vị này có đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, sẽ giúp bạn nhanh chóng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng nhất. Đồng thời, tất cả các sản phẩm của đều được kiểm tra kỹ càng nên chất lượng hoàn toàn đảm bảo. 

Địa chỉ mua Mixer chính hãng tại Hà Nội uy tín ở đâu?

Lời kết

Để có một dàn âm thanh tuyệt đỉnh thì mixer đóng một vai trò rất quan trọng. Vì vậy, khi lựa chọn thiết bị này bạn cần phải đặc biệt lưu ý lựa chọn địa chỉ mua chỉ mua uy tín. Mong rằng qua những thông tin chia sẻ bên trên, bạn đọc đã biết mua Mixer chính hãng tại Hà Nội ở đâu. Hãy là những người khách hàng thông thái nhất bạn nhé!

Xem Thêm : Viết tiếng Việt không dấu trên hóa đơn có được không?
Xem Thêm : Mẹo phối đồ với đồng hồ Casio Baby-G cực chất

Viết tiếng Việt không dấu trên hóa đơn có được không?

Nhiều trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài, chính vì vậy sẽ xảy ra trường hợp doanh nghiệp sử dụng chữ viết trên hóa đơn tại các tiêu thức “tên, địa chỉ người mua” bằng tiếng Việt không dấu để xuất cho khách hàng. Vậy trong trường hợp này hóa đơn đã xuất có được xem là hợp lệ? hợp pháp? hóa đơn chuyển đổi của hóa đơn điện tử này có hợp pháp hay không? Cùng tìm hiểu rõ câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Căn cứ theo quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 26 ngày 27-2-2015) hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung trên hóa đơn đã lập như sau:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

… Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

Mỗi mẫu hóa đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước (trừ trường hợp hóa đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố định độ dài, độ dài của hóa đơn phụ thuộc vào độ dài của danh mục hàng hóa bán ra)”.

Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên có thể rút ra kết luận, trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài, khi lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng, công ty được sử dụng chữ viết trên hóa đơn tại các tiêu thức “tên, địa chỉ người mua” là chữ tiếng Việt không dấu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải đảm bảo việc sử dụng chữ tiếng Việt không dấu trên hóa đơn không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn, sai lệch thông tin người mua hàng theo Điểm k Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39 nêu trên.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được những nội dung quan trọng liên quan đến chữ viết trên hóa đơn. Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Với hóa đơn điện tử thì viết nhập thông tin, dữ liệu người mua trên hóa đơn cũng trở nên đơn giản hơn, ít sai sót hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định chung về ký tự, chữ viết trên hóa đơn điện tử. Chính vì vậy việc lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng là một trong những tiêu chí quan trọng, không thể bỏ qua nhằm đảm bảo giúp các doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

 Hướng dẫn tra cứu tờ khai thuế qua mạng trên hệ thống nhận tờ khai

Qua bài viết này hy vọng đã giúp các doanh nghiệp trả lời được các vướng mắc về quy định chữ viết trên hóa đơn, đồng thời nắm được những quy định chung về chữ viết trên hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Hiện tại, theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử thì kể từ ngày 01.11.2020 các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Do đó, việc tìm hiểu các quy định về hóa đơn như chữ viết trên hóa đơn điện tử là một trong những việc cần phải thực hiện ngay trong thời điểm hiện tại.

https://suckhoetoanthu.com/tin-tuc/

 

Mẹo phối đồ với đồng hồ Casio Baby-G cực chất

Mẹo phối đồ với đồng hồ Casio Baby-G cực chất

Là một thương hiệu nổi tiếng, Casio đã cho ra đời nhiều mẫu mã đồng hồ khác nhau không phân biệt độ tuổi, giới tính. Trong đó, đồng hồ Casio Baby-G ra đời dành riêng cho nữ giới, nhất là những cô nàng cá tính, tính cách mạnh mẽ hay những cô gái khát khao mang khát khao mãnh liệt làm mới bản thân. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho những cô nàng một số mẹo phối đồ với chiếc đồng hồ Baby-G thêm phần cực ngầu và cực chất. 

Cách phối đồ cùng với chiếc đồng hồ Casio Baby-G

Đồng hồ Casio Baby-G được thiết kế vô cùng đáng yêu nhưng không kém phần mạnh mẽ, vô cùng tinh tế và cũng rất hợp thời trang, vô cùng năng động nhưng lại rất cá tính. Chỉ cần sở hữu một chiếc Baby-G nữ màu hồng, chị em như trở về tuổi 20 đầy sức sống.

Màu hồng của đồng hồ cùng với áo thun và vòng tay
Màu hồng của đồng hồ cùng với áo thun và vòng tay

Màu hồng là màu sắc của sự đáng yêu, dễ thương và đầy hoài bão khi kết hợp với chiếc áo thun sẽ tạo nên sự mạnh mẽ tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, để làm cho sắc hồng không quá lấp lánh và trở nên giản dị không bắt mắt thì bạn có thể thêm chiếc vòng đeo tay màu be sẽ vô cùng hoàn hảo đấy. 

Đồng hồ Baby-G phù hợp cho phong cách thời trang trẻ trung, năng động.

Màu trắng xám và xanh lục

Màu trắng của những chiếc đồng hồ Baby-G rất phù hợp với không gian đi biển, vì thế bạn đừng quên sắm cho mình một bộ đồ bikini sexy nhé, hay chiếc đầm maxi quyến rũ. Hay những phụ kiện màu ngọc lam cũng sẽ làm cho chiếc đồng hồ được nổi bật hơn. Đây là một ví dụ trong cách phối đồ mà bạn có thể lưu lại để dùng. 

Đen, vàng sóng sánh cùng pha lê

Nếu chiếc đồng hồ Casio Baby-G có màu đen chủ đạo thì việc sử dụng một chiếc vòng bằng vàng sẽ có sức thu hút cực kỳ lớn đấy. Với màu đen, khi pha trộn hay kết hợp với màu vàng cũng đều toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho người sử dụng. 

Casio Baby-G cũng có những mẫu đồng hồ hết sức sang chảnh.
Casio Baby-G cũng có những mẫu đồng hồ hết sức sang chảnh.

Địa chỉ mua đồng hồ Casio Baby-G uy tín

Chỉ những chiếc đồng hồ Baby-G chính hãng mới mang lại giá trị thực sự cả về chất lượng lẫn thời trang. Vì thế, bên cạnh lựa chọn mẫu mã thì việc lựa chọn một địa điểm mua hàng đúng đắn cũng là vấn đề các bạn gái nên quan tâm.

Với vai trò chính thức và độc quyền duy nhất về sản phẩm đồng hồ danh tiếng của hãng Casio, Công ty Cổ phần Anh Khuê Sài Gòn đã luôn cố gắng đưa tới các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng với mức giá vô cùng phù hợp, cùng với những chương trình khuyến mãi và hậu mãi tốt nhất cho khách hàng. 

Anh Khuê Sài Gòn là đại diện Casio tại Việt Nam.
Anh Khuê Sài Gòn là đại diện Casio tại Việt Nam.

Hiện tại, Anh Khuê Sài Gòn đã có mặt trên hầu khắp các tỉnh thành Việt Nam với hơn 300 đại lý, nhằm phục vụ đông đảo và rộng rãi tới tất cả khách hàng Việt. Với dòng đồng hồ đến từ thương hiệu Casio, Anh Khuê Sài Gòn cam kết bán ra các sản phẩm chính hãng và được bảo hành chính hãng. 

Nếu các bạn có nhu cầu sở hữu liền tay một chiếc đồng hồ Casio Baby-G thì tuyệt đối đừng bỏ qua địa chỉ Anh Khuê Sài Gòn nhé. Có thể liên hệ trực tiếp qua Website: https://casio.anhkhue.com/ hoặc qua số điện thoại 0934 003 403 để được tư vấn tốt nhất.

Đồng hồ Casio Baby-G là một phụ kiện vô cùng dễ thương, vô cùng tuyệt vời. Với chiếc đồng hồ dễ thương này chắc hẳn bạn đã biết cách phối đồ sao cho phù hợp nhất. Nếu cảm thấy món đồ mình tự phối chưa thật ăn ý thì bạn có thể tham khảo bài viết mà chúng tôi đã chia trẻ trên đây nhé. Đó là những gợi ý cực kì thú vị đấy, đảm bảo bạn sẽ thật nổi bật trước đám đông. 

Xem thêm: 

https://suckhoetoanthu.com/he-lo-nuoc-dong-trung-ha-thao/

https://suckhoetoanthu.com/xe-honda-pcx-125-so-huu-nhieu-thiet-ke-an-tuong-vuot-troi/